Hızlı Randevu Al 0212 280 50 24

Acil

Monitorizasyon

Kedi, köpek ve egzotik hayvanlar gibi hastalarımıza preoperatif, operasyon esnası ve postoperatif zamanda uygulan anestezinin güvenli bir şekilde yapılması ve devamının sağlanması için hastanın monitor yardımıyla bu süreç boyunca izlenmesi gerekmektedir. Monitarizasyon esnasında kalp atımları, nabız, vücudun oksijen durumu, tansiyon ve vücut ısısı düzenli olarak izlenebilmektedir. Kliniğimizde bu işlemler sırasında monitorizasyon uzman hekimler tarafından uygulanmakta ve takip edilmektedir.

Oksijen Terapi

Kalp ve solunum sistemi hastalıklarında, akut travmalarda, operasyon esnası ve sonrasında canlının ihtiyacı olan oksijenin yeterli şekilde sağlanması için yapılan uygulamalardır. Canlıdaki oksijen satürasyonun yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi pulse oksimetre denilen özel bir cihazla yapılır. Kliniğimizde yeterli oksijenizasyonu sağlayabilmek için otomatik ventilatörlü anestezi cihazı, yoğun bakım küvezi ve oksijen kondansatörü gibi gerekli tüm ekipmanlar bulunmaktadır.

Kan Alma

Kedi ve köpeklerde çeşitli hastalıkların teşhisi için tam kan sayımı, biyokimya ve hormonsal parametrelerin ölçümünde kullanılmak üzere anatomik olarak çeşitli kan damarlarından stressiz şekilde kan alınır.

Kan Nakli

Akut travmalar ve çeşitli hastalıklar sonucu şekillenen ciddi kan kayıplarında kan nakli yapılması gereklidir. Kliniğimizde nakil öncesi kan grubu tayini, çapraz karşılaştırma ve kan grubu kitleri yardımıyla hızlı bir şekilde belirlenip kan nakli de uygun bir şekilde yapılmaktadır. Kediler A, B ve AB kan gruplarına sahipken, köpekler genel alıcı - genel vericidirler. Kan transfüzyonu güvenli bir şekilde uygulanabilmesi için, grup tayini, donör seçimi, kan alma, kan aktarım protokolü ve olası transfüzyon reaksiyonları konusunda yeterli bilgi ve deneyim gerekmektedir. Kan alma son derece dikkatli ve aseptik şartlarda uygun kan toplama düzenekleri kullanılarak yapılmalıdır. Kliniğimizde tüm bu prosedürlere uygun olarak gereken durumlarda kan nakli yapılmaktadır.

Elektrolit Değerlendirme

Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri belirli bir dengede olmalıdır. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit dengesi denir. Hayvanlarda çeşitli hastalıklara bağlı olarak şekillenen metabolik asidoz ,metabolik alkaloz, respiratorik asidoz ve alkalozun değerlendirilmesi için testler yapılır. Kliniğimizde elektrolit dengesi ölçümünü kan gazı cihazı ile hızlı bir şekilde yapmakta ve ona uygun tedavi prosedürü uygulamaktayız.

Özel Sıvı Tedavileri

Vücut ağırlığının yaklaşık % 60’ı sudur. Ekstraselüler (hücredışı) ve intraselüler (hücre içi) olarak iki fonksiyonel bölüme ayrılmıştır. Sıvı desteği ihtiyaca göre çeşitli sıvılar ile yapılmaktadır. (Kristaloidler, kolloid sıvılar, plasma yerine geçen sıvılar vs). Sıvı tedavisine başlamadan önce hastalığa göre kan gazı elektrolit kontrolleri yapılmalı dehidrasyon derecesi belirlenmeli ve ona göre doğru sıvı doğru miktarda doğru hızla uygun sıcaklıkta verilmelidir. Kliniğimizde sıvı tedavisi için gerekli tüm ekipmanlar mevcuttur.

Entübasyon

Herhangi bir nedenle oluşan solunum yetersizliğinde, kendi haline bırakıldığında rahatça nefes alamayan ve oksijeni hayati organlara gönderemeyen bir canlıya dışarıdan solunum desteği verebilmek için ağızdan soluk borusuna bir tüp yerleştirilmesi işlemidir. Anestezi indüksiyonundan sonra hastaya entübasyon tüpü takılarak hasta otomatik ventilatorlü anestezi cihazına bağlanır. Hastanın gaz anestezisi ile beraber güvenli bir şekilde oksijenizasyonu ve ventilasyonu sağlanmış olur.

Torakosentez

Torakosentez, göğüs boşluğunda toplanan sıvının boşaltılmasını sağlayan tanısal ve tedavi edici bir işlemdir. Torakosentez gerekli ekipman, deneyimli ekip, uygun sterilizasyon ve anestezi ile ultrason eşliğine yapılmalıdır. Göğüs boşluğunda sıvı toplanmasına bazı solunum sistemi hastalıkları,göğüs boşluğundaki tümörler , bazı kalp problemleri ve FIP gibi viral hastalıklar sebep olabilir. Kliniğimizde torakosentez en uygun şartlarda yapılmakta olup, çıkan sıvının karakteri ve ayrımı hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

Abdominosentez

Asites, abdomen (karın) boşluğunda sıvı toplanmasıdır. Abdomendeki bu sıvı, kan damarları, lenf, iç organlar veya abdominal dokulardaki hastalıklar nedeniyle toplanabilir. Abdomende toplanan aşırı sıvı, diyaframa basınç yapacağından solunumu etkiler ve nefes almayı zorlaştırır. Asites; en sık kardiyovasküler hastalıklarda, karaciğer ve böbrek hastalıklarında, kedi enfeksiyöz peritonitis (FIP)’inde ve üriner sistem travmalarında görülmektedir. Ayrıca asites; enfeksiyonlarda, tümöral olgularda ve pankreatitiste de oluşmaktadır. Abdominosentez, bu toplanan sıvının boşaltılmasını sağlayan tanısal ve tedavi edici bir işlemdir. Bu işlem ultrasonografi ve radyografi yardımı ile abdominal sıvının yeri belirlenerek yapılır. Abdominosentezle alınan sıvının değerlendirilmesi ve incelenmesi uzman veteriner hekimlerimiz ile kliniğimizde yapılmaktadır.

Sistosentez

Sistosentez, idrar yolları ile ilgili problemlerde, idrarın normal yollar ile alınamadığı durumlarda idrar kesesi içerisine steril bir şekilde girilerek enjektör yardımıyla alınmasıdır. Bu işlemin ultrason eşliğinde yapılır. Kliniğimizde bu uygulama rutin olarak yapılmaktadır.

Kedi ve Köpeklerde Kan Basıncının (Tansiyon) Ölçülmesi

Tansiyon Nedir?

Tansiyon, damarlarda dolaşan kanın damar duvarına yaptığı basınçtır. Büyük ve küçük tansiyon olarak ifade edilir. Büyük tansiyon, kalbin kasılma anında kanın damarlara yaptığı basınçtır. Küçük tansiyon da kalbin gevşeme anında kanın damarlara yaptığı basınçtır. Kalbin kasılması sistol, gevşemesi diyastol durumudur.
Büyük tansiyon kedi ve köpekler için 170 mmHg’dan büyük olmamalıdır. Büyük tansiyonun yüksekliği tedavi başlamasını gerektirir. Çünkü sürekli yüksek basınçtaki kan organ ve dokular üzerinde zararlı etki ve hasara yol açar.

Kan Basıncı Ne Zaman Ölçülmelidir?

 • Hipertansiyonla seyreden hastalık durumu varsa
 • Rutin muayeneler / Yaşlı hastaların check-up'ları
 • Hipertansiyonla seyredebilen hastalıkları olanlarda
 • Acil Hastalarda (şok, travma, kalp zarında sıvı toplanması, zehirlenme, addison krizlerinde, vs. ...)
 • Yoğun Bakım Hastalarının izlenmesi sırasında
 • Kan basıncının düzenlenmesini etkileyen ilaçların kullanıldığı durumlar(ACE inhibitor beta blokerleri, kalsiyum antagonists, vs.)
 • Anestezi hazırlığı, anestezi sırasında hastanın izlenmesinde

Yüksek Tansiyonla Seyreden Hastalıklar nelere neden olur ya da neleri etkiler?

 • Böbrek Yetmezliği
 • Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Gözde değişimler
 • Pheochromocytoma
 • Metabolik dengesizlikler
 • Hipertiroidizm
 • Cushing's sendromu
 • Diabetes mellitus

Muayene Odası

Can dostlarımızın sağlığı için en iyi hizmeti sunmak tek hedefimiz. Dostlarımızın sağlığıyla ilgili tüm soruları hekimlerimize sorabilir, randevunuzu planlayabilirsiniz.

Hızlı Randevu Al

Teşekkür ederiz.

Soru Sor

Teşekkür ederiz.