Hızlı Randevu Al 0212 280 50 24

Acil

Monitorizasyon

Kedi, köpek ve egzotik hayvanlar gibi hastalarımıza operasyon sırası ve sonrasında ve acil müdehaleler esnasında
uygulan anestezinin güvenli bir şekilde yapılması ve devamının sağlanması için hastanın monitor yardımıyla bu süreç boyunca izlenmesi gerekmektedir. Monitarizasyon esnasında kalp atımları, nabız, vücudun oksijen durumu,tansiyon ve vücut ısısı düzenli olarak izlenebilmektedir. Kliniğimizde bu işlemler sırasında monitorizasyon uzman hekimler tarafından uygulanmakta ve takip edilmektedir.

Oksijen Terapi

Kalp ve solunum sistemi hastalıklarında, akut travmalarda, operasyon esnası ve sonrasında canlının ihtiyacı olan
oksijenin yeterli şekilde sağlanması için yapılan uygulamalardır. Organizmadaki oksijen seviyesinin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi pulse oksimetre denilen özel bir cihazla yapılır. Kliniğimizde yeterli oksijenizasyonu sağlayabilmek için otomatik ventilatörlü anestezi cihazı, yoğun bakım küvezi ve oksijen kondansatörü gibi gerekli tüm ekipmanlar bulunmaktadır.

Kan Alma

Kan Nakli

Trafik kazası, yüksekten düşme gibi ağır travmalar, akut ve kronik hastalıklar sonucu şekillenen ciddi kan kayıplarında kan nakli yapılması en önemli hayat kurtarıcı unsurlardandır. Kliniğimizde nakil öncesi kan grubu tayini, çapraz karşılaştırma ve kan grubu kitleri yardımıyla hızlı bir şekilde belirlenip kan nakli de uygun bir şekilde yapılmaktadır.
Kediler A, B ve AB kan gruplarına sahipken, köpekler genel alıcı - genel vericidirler. Kan naklinin (transfüzyon) güvenli bir şekilde uygulanabilmesi için, grup tayini, verici seçimi, kan alma, kan aktarım protokolü ve olası transfüzyon reaksiyonları konusunda yeterli bilgi ve deneyim gerekmektedir. Kan alma son derece dikkatli ve aseptik şartlarda, uygun kan toplama düzenekleri kullanılarak yapılmalıdır. Kliniğimizde tüm bu prosedürlere uygun olarak, gereken durumlarda kan nakli yapılmaktadır.


Boğaziçi Veteriner

Kan Nakli Süreci


Boğaziçi Veteriner

Kan Nakli Süreci


Boğaziçi Veteriner

Kan Nakli Süreci

Elektrolit Değerlendirme

Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri belirli bir dengede olmalıdır. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit dengesi denir. Hayvanlarda çeşitli hastalıklara bağlı olarak şekillenen metabolik asidoz ,metabolik alkaloz ,respiratorik asidoz ve alkalozun değerlendirilmesi ve tespiti için asit –baz dengesi değerlendirilmesi gereklidir. Kliniğimizde elektrolit dengesi ölçümünü kan gazı cihazı ile hızlı bir şekilde yapmakta ve ona uygun tedavi prosedürü uygulamaktayız.

Özel Sıvı Tedavileri

Vücut ağırlığının yaklaşık % 60’ı sudur. Ekstraselüler (hücredışı)  ve intraselüler (hücre içi) olarak iki fonksiyonel bölüme ayrılmıştır. Sıvı desteği ihtiyaca göre çeşitli sıvılar ile yapılmaktadır. (Kristaloidler ,kolloid sıvılar ,plasma yerine geçen sıvılar vs). Sıvı tedavisine başlamadan önce hastalığa göre kan gazı elektrolit kontrolleri yapılmalı, dehidrasyon derecesi belirlenmeli ve ona göre doğru sıvı, doğru miktarda doğru hızla, uygun sıcaklıkta verilmelidir. Kliniğimizde sıvı tedavisi için gerekli tüm ekipmanlar (hız ve ısı ayarlayıcı cihazlar) mevcuttur.

Entübasyon

Operasyonlarda, solunum ve kalp durmasına neden olan acil durumlarda, hastanın soluk borusuna uygun boyutta entübasyon tüpü takılarak solunum yolunun açık hale getirilmesine entübasyon denir. Anestezi indüksiyonundan sonra hastaya entübasyon tüpü takılarak hasta otomatik ventilatorlü anestezi cihazına bağlanır. Hastanın gaz anestezisi ile beraber güvenli bir şekilde oksijenizasyonu ve ventilasyonu sağlanmış olur. Acil durumlarda oksijen direkt olarak hastanın akciğerlerine giderek yaşamının devam etmesini sağlar. Bulldog, Boston Terrier, Pug, Pekingese ırkı köpekler; Persian (İran kedisi) ve Himalaya gibi kediler bilindiği üzere basık bir yüze sahiptirler. Bu hayvanların yumuşak damakları uzun ve burun delikleri küçük olduğundan çok sık solunum yolu problemleri yaşamaktadırlar. Bu sebeple anestezileri uzman veteriner hekimlerin gözetiminde olmalıdır.

Torakosentez

Torakosentez, göğüs boşluğunda toplanan sıvının boşaltılmasını sağlayan tanısal ve tedavi edici bir işlemdir. Torakosentez gerekli ekipman - deneyimli ekip, uygun sterilizasyon ve anestezi ile ultrason eşliğine yapılmalıdır. Hastanın tek taraflı hastalığı olmadığı sürece torakosentez her zaman iki taraflı olarak yapılmalıdır. Göğüs boşluğunda sıvı toplanmasına bazı solunum sistemi hastalıkları, sistemik lupus eritematosus gibi otoimmün hastalıklar, akut pankreatit, sindirim sistemi hastalıkları, göğüs boşluğundaki ve kalpteki tümörler ve bazı kalp problemleri ve FIP gibi viral hastalıklar sebep olabilir. Kliniğimizde torakosentez en uygun şartlarda yapılmakta olup, çıkan sıvının karakteri ve ayrımı hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

Abdominosentez

Asites, abdomen(karın) boşluğunda sıvı toplanmasıdır. Abdomendeki bu sıvı, kan damarları, lenf, iç organlar veya abdominal dokulardaki hastalıklar nedeniyle toplanabilir. Abdomende toplanan aşırı sıvı, diyaframa basınç yapacağından solunumu etkiler ve nefes almayı zorlaştırır. Asites; en sık kardiyovasküler hastalıklarda, karaciğer ve böbrek hastalıklarında, kedi enfeksiyöz peritonitis(FIP)’inde ve üriner sistem travmalarında görülmektedir. Ayrıca asites; enfeksiyonlarda, tümöral olgularda ve pankreatitiste de oluşmaktadır. Abdominosentez, bu toplanan sıvının boşaltılmasını sağlayan tanısal ve tedavi edici bir işlemdir. Bu işlem ultrasonografi ve radyografi yardımı ile abdominal sıvının yeri belirlenerek yapılır. Abdominosentezle alınan sıvının değerlendirilmesi ve incelenmesi uzman veteriner hekimlerimiz ile kliniğimizde yapılmaktadır.

Sistosentez

Sistosentez, idrar yolları ile ilgili problemlerde, idrarın normal yollar ile alınamadığı durumlarda idrar kesesi içerisine steril bir şekilde girilerek enjektör yardımıyla alınmasıdır. Bu işlemin ultrason eşliğinde yapılması gereklidir. Kliniğimizde tüm bu uygulamalar en titiz ve eksiksiz şekilde yapılmakta, alınan örnekler en kısa sürede işleme tabi tutulup değerlendirilmektedir.

Kedi ve Köpeklerde Kan Basıncının (Tansiyon) Ölçülmesi

Kedi ve köpeklerde kan basıncının ölçümü direkt ve indirekt olarak ölçülür. İndirekt yöntemler hayvanlar için bir tehlikesi olmaya, kansız ve ağrısız yöntemlerdir. Merkezimizde petler için dünyada tercih edilen en güvenilir ve spesifik tansiyon ölçüm cihazı kullanılmaktadır

Kan Basıncı Ne Zaman Ölçülmelidir ?

 • Hipertansiyonla seyreden hastalık durumu varsa
 • Rutin muayeneler / Yaşlı hastaların check-up'ları
 • Hipertansiyonla seyredebilen hastalıkları olanlarda
 • Acil Hastalarda (şok, travma, kalp zarında sıvı toplanması, zehirlenme, addison krizlerinde, vs. ...)
 • Yoğun Bakım Hastalarının izlenmesi sırasında
 • Kan basıncının düzenlenmesini etkileyen ilaçların kullanıldığı durumlar(ACE inhibitor beta blokerleri, kalsiyum antagonists, vs.)
 • Anestezi hazırlığı, anestezi sırasında hastanın izlenmesinde

Yüksek Tansiyonla Seyreden Hastalıklar nelere neden olur ya da neleri etkiler?

 • Böbrek Yetmezliği
 • Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Gözde değişimler
 • Pheochromocytoma
 • Metabolik dengesizlikler
 • Hipertiroidizm
 • Cushing's sendromu
 • Diabetes mellitus

Muayenehane

Can dostlarımızın sağlığı için en iyi hizmeti sunmak tek hedefimiz. Dostlarımızın sağlığıyla ilgili tüm soruları hekimlerimize sorabilir, randevunuzu planlayabilirsiniz.

Hızlı Randevu Al

Teşekkür ederiz.

Soru Sor

Teşekkür ederiz.