Hızlı Randevu Al 0212 280 50 24

Cerrahi

Lazer Cerrahi

Genel olarak laserler soft ve cerrahi lazer olmak üzere ikiye ayrılır. Kliniğimizde cerrahi amaçla CO 2 laser kullanılmaktadır.

Avantajları; daha az ağrı, daha az kanama, daha hızlı iyileşme, minimum enfeksiyondur. Böylece çok ince doku katmanları, sağlıklı çevre ve dokulara zarar vermeden uzaklaştırılabilmektedir.

Hangi Operasyonlarda Kullanılır?

Amputasyonlar

Deri Tümörleri

Meme Tümörleri

Göz Kapağı Operasyonları

Kuyruktaki cerrahi işlemler

Ağız ve diş eti lezyonları

Ağız boşluğundaki tümörler

Yumuşak Damak Sarkmaları

Larinksteki cerrahi işlemler

Burun kanatlarının estetik cerrahisi

Kısırlaştırma Operasyonları

Kulak Hematomları, Kulak Kanalı Operasyonları, Kulak Kanalı Tümörleri

Anal Bez ve Anal Kese Operasyonları

Egzotik Hayvanlarda apse ve tümörlerin alınması

Ortopedik Cerrahi

İskelet sistemindeki her kemiğin ve eklemin kendine özgü, birçok ortopedik bozuklukları vardır. Veteriner tıpta, sözü edilen bu çeşit hastalıkların edinsel olanları travma sonucu oluştuğundan daha önemli sayılmaktadır.

Kliniğimiz bünyesinde kedi, köpek ve egzotik hayvanlarda tüm ortopedik cerrahi yapılmaktadır. Her tekniğin avantaj ve dezavantajları olduğundan her kırık için uygun olan tek bir teknik yoktur. Her kırık için uygun olan teknik, kırığın yerine, durumuna, hayvanın yaşına göre belirlenmektedir.

Kliniğimizde intramedüller pin, external fikzasyon, plaka uygulamaları kırığa en uygun yönteme göre seçilmektedir.


TPLO, JPS, çapraz bağ (extrakapsuler), patella lukzasyonu, kalça protezi gibi ortopedik operasyonlar uzman hekim ve uzman ekiple yapılmaktadır.

Yumuşak Doku Cerrahi

Çeşitli travmalar sonucu oluşan yaralanmalar (hafif ve doku kayıplı), tümörler (vücut içinde ve dışındaki) ve sistemlerle ilgili problemlerin giderilmesi için kliniğimizde çok sık olarak yumuşak doku cerrahisi yapılmaktadır.

Yumuşak Doku Cerrahisi Hizmetleri

-Sindirim sistemi, ağız, özefagus, mide, barsak, karaciğer, safra yolları cerrahisi:

Ağız ve diş etlerinde tümör

Yumuşak damak sarkması, damak yarıkları

Gastrik dilatasyon volvulus (mide dönmesi)

Yabancı cisim yutma (mide ve bağırsaklarda)

Bağırsak invaginasyonu (bağırsağın iç içe geçmesi)

Rektum divertikulumu (rektumun kese yapması)

Anal kese problemleri

-Üriner sistem - böbrek, idrar kesesi, üretra cerrahisi:

Böbrek, üreter, idrar kesesi ve üretra taşları

Böbrek ve idrar kesesi tümörleri

-Erkek genital organ - penis, prepusyum, testis cerrahisi:

Penis, prepusyum ve testis tümörleri

Kriptoorşidizm (testisin scrotum kesesine inmemesi)

Kastrasyon (kısırlaştırma)

-Dişi genital organlar – vulva, vagina, uterus ve ovaryumların cerrahisi:

Vulva , vagina, uterus, ovaryumların kist ve tümörleri

Pyometra (rahim iltihaplanması)

Total ovariohysterectomie (kısırlaştırma)

- Hernia (fıtık ) cerrahisi:

Diaframatik fıtık (karın organlarının göğüs boşluğuna geçmesi), abdominal fıtık (karın içi organlarının deri altına geçmesi) ve inguinal fıtık (kasık bölgesi)

-Toraks cerrahisi

-Yara ve yanık tedavisinde greft ve flep uygulamaları

-Abdominal ve göğüs boşluğu hastalıkları ve travmalarında cerrahi yaklaşımlar

-Orta kulak hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavisi

Miringotomi (orta kulak drenajı)
 Bulla osteotomi (orta kulak cerrahisi)
Kulak yolu ablasyonları (kulak kanalını uzaklaştırılması)

-Her türlü onkolojik operasyonlar

Göz Cerrahisi

Önemli ve hassas bir organ olan göz ile ilgili problemlere cerrahi yaklaşım özel uzmanlık ve titizlik gerektirmektedir. Göz kapaklarında, orbita (göz küresi), cornea ve lens problemlemlerine yönelik cerrahi işlemler kliniğimizde yeterli teknik donanım ve ekip ile yapılmaktadır.

Beyin ve Omurilik Cerrahisi

Beyin ve omurilik cerrahisi beyin ve sinir hastalıkları, beyin ve omurilik dokusundan kaynaklanan ya da bu dokulara baskı yapan tümörlerin tedavisinin yanı sıra bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere, kafa ve omurilik yaralanmaları, beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamaları, beyni ve omuriliği besleyen damarlarda oluşan anevrizma yani baloncuklaşma gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Egzotik Cerrahi

Kuş, sürüngen, kaplumbağa, kemirgenlerde de şekillenen bir çok problemde cerrahi müdaheleye ihtiyaç duyulur. Küçük dostlarımızın hepsi çok hassas olduğundan, bu müdahaleler ve anestezileri ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Kliniğimiz bünyesinde egzotik petlerimizin anestezileri cerrahi müdahale ve postoperatif bakımları bu konuda uzman hekimlerimizce yapılmaktadır.

Kaplumbağalarda aural (kulak) apsesi uzaklaştırılması

Kemirgenlerde (tavşan, guine pig ) kısırlaştırma

Çeşitli kırık operasyonları

Kısırlaştırma

Kısırlaştırma operasyonu erkek kedi ve köpeklerde testislerin, dişi kedi ve köpeklerde ise yumurtalıkların veya rahmin alınmasıyla gerçekleşen genel anestezi altında yapılan bir operasyondur. Kısacası kedinizin ve köpeğinizin üremesini durdurmak amacıyla yapılan cerrahi bir işlemdir. Dişi kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması geriatrik dönemde olası rahim tümörleri, meme tümörleri gibi hastalıkları önlemek amaçlı tavsiye ediyoruz. Kliniğimizde yapılan rutin operasyonlarımızdan biridir.

Can dostlarımızın sağlığı için en iyi hizmeti sunmak tek hedefimiz. Dostlarımızın sağlığıyla ilgili tüm soruları hekimlerimize sorabilir, randevunuzu planlayabilirsiniz.

Hızlı Randevu Al

Teşekkür ederiz.

Soru Sor

Teşekkür ederiz.