Hızlı Randevu Al 0212 280 50 24

Kedi ve Köpeklerde Sık Görülen Anestezik Komplikasyonlar

Anestezi sırasında karşılaşabileceğimiz birçok komplikasyon çeşidi vardır. Gelin birlikte en sık karşılaşılan 3 komplikasyonu ele alalım.

Hipotermi

Hipotermi nedir?

Hipotermi, canlının vücut sıcaklığının olması gereken alt sınırın altına düşmesidir. Ortalama kedi ve köpeklerin vücut sıcaklığı 38.5-39.2 seviyesindedir. Bu sıcaklıkların altına düşmesi durumunda hayati tehlike başlar.

Anestezi esnasında hipoterminin belirtileri nelerdir?

Uygulanan anestezi sırasında anestezinin uzunluğuna bağlı vücut sıcaklığı düşmeye başlar. Bu durumda da hipotermi olgusu oluşmaya başlar. Anestezi sırasında metabolizma yavaşladığı için vücut sıcaklığı hızla düşer. Hipotermi durumu ne kadar uzun sürerse bradikardi (düşük kalp atışı) gerçekleşir. Bradikardi de hipotansiyon (doku dolaşımında azalma) ve iskemi (dokulara ve hayati organlara yetersiz kan temini) ile sonuçlanır. Hastanın vücut sıcaklığı düştükçe kalpte aritmiler gerçekleşebilir. Hipotermi şiddeti arttıkça anestezi etkisinden çıkma ve doku iyileşmeleri yavaşlar.

Hipotermiyi önlemek için ne yapılabilir?

Hipoterminin azalması için canlının vücudunu örtmek, sıcak solüsyonlarla ısıtmak ve gerekli durumlarda anestezinin şiddetinin düşürülmesi hipoterminin şiddetini düşürecektir.

Hipoventilasyon

Hipoventilasyon nedir?

Hipoventilasyon, çok sığ veya yavaş nefes alma durumudur. CO2’nin vücuttan yetersiz atılması ve dokulara oksijen sunumunun azalmasıdır. Bu, yetersiz (spontan) ventilasyonun bir sonucu olarak anestezi altındaki hastalarda sık görülen bir endişedir.

Hipoventilasyon neden olur?

Hipoventilasyon genellikle ilaca bağlıdır. Opioidler, propofol, alfaxalone ve inhalanlar doza bağımlı solunum depresyonuna neden olabilir. Üst solunum yolu obstrüksiyonu (brakisefalik sendrom (BAS), nörolojik hastalık (kemoreseptörlerin karbondioksite (CO2) duyarlılığı) ve bozulmuş solunum kas eforu (kaburga kırıkları, obezite, bandaj) hipoventilasyonun diğer nedenleridir. Hipoventilasyonu düzeltmek için neden tespit edildiğinde başlar. Anestezi kapatılıp yüzde yüz oksijen verilir.

Aritmiler

Aritmiler veya ritm bozuklukları kalp atımlarının düzensiz hale gelmesidir. Bradikardi (azalmış kalp hızı) ve taşikardi (artmış kalp hızı) olarak ikiye ayrılır.

Peki bradikardi ve taşikardiye ne sebep olur? Nasıl tedavi edilir?

Bradikardi (azalmış kalp hızı) çok yaygın bir anestezi komplikasyonudur. Anestezi esnasında bradikardi büyük köpeklerde <50 vuru/dakika, küçük köpeklerde <70 vuru/dakika; kedilerde <100 vuru/dk olmalıdır.
Bradikardiye hipoksi (doku seviyesindeki azalmış oksijen), yanlış entübasyon, yanlış anestezi derinliği, hiperkalemi (artmış potasyum), hipotermi ve hipotansiyon neden olur. Bradikardiyi tedavi etmek için antikolinerjik ilaçlar, anestezi derinliğini sonlandırma, vücudu ısıtma ve oksijenizasyon gibi müdahalelerde bulundurulur.

Taşikardi (artmış kalp hızı) ise anestezi esnasında, kedilerde kalp hızı >180 vuru/dk; büyük ve küçük köpekler için sırasıyla kalp hızı >150-190 vuru/dk olmalıdır. Taşikardiye operasyon sırasındaki ağrı, antikolinerjik uygulamalar, kalp hastalıkları ve hipertansiyon neden olabilir. Taşikardiyi ise anestezi derinliğini arttırarak, ağrıyı azaltarak ve lidokain uygulamasıyla azaltabiliriz.

boğaziçi

Boğaziçi Veterinerlik

Hızlı Randevu Al

Teşekkür ederiz.

Soru Sor

Teşekkür ederiz.