Hızlı Randevu Al 0212 280 50 24

Nöroloji

Nörolojik Muayene ve Değerlendirme

Nörolojik muayenenin en temel amacı hastada sinirsel açıdan patolojik bir durumun olup olmadığını belirlemenin yanı sıra mevcut sinirsel patolojilerde lezyon lokalizasyonunu saptamaktır.

Detaylı ve sistematik bir muayene sonucunda elde edilen bulguların, ayrıcı tanılar da göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi nörolojik muayene açısından çok önemlidir.

Hastanın nörolojik açıdan değerlendirilmesinde;

Mental durumun değerlendirilmesi

Davranış kontrolü

Vücut Postürünün değerlendirilmesi

Yürüyüşün muayenesi

Postural reaksiyonların değerlendirilmesi

Kranial sinirlerin muayenesi

Spinal refleksler
Ağrı bulgusunun varlığı gibi çeşitli parametreler incelenir.

Ayrıca bazı nörolojik problemlerin ırk bazında değerlendirilmesi ırk spesifik nörolojik hastalıkların saptanmasında yardımcı olmaktadır. Epilepsi nöbeti / kriz durumları geçmişi olan hastaların değerlendirilmesinde de nörolojik muayene önem arz etmektedir.

Kesin teşhis sonrasında çok çeşitli nörolojik vakalarda gerek medikal gerekse cerrahi yaklaşımlarla hastalarımızın tedavi edilmesi ve hayat kalitesinin iyileştirilmesi en temel amaçlarımızdan biridir.

Can dostlarımızın sağlığı için en iyi hizmeti sunmak tek hedefimiz. Dostlarımızın sağlığıyla ilgili tüm soruları hekimlerimize sorabilir, randevunuzu planlayabilirsiniz.

Hızlı Randevu Al

Teşekkür ederiz.

Soru Sor

Teşekkür ederiz.